دکتر سیب

دکتر سیب

به سایت ما خوش آمدید

شیر ماهی

شنبه, 23 خرداد 1394 07:45

سیب دایت کلینیک زیر مجموعه موسسه پژوهشی طعام اسرار که به عنوان پايه‌گذار روش‌های نوين سلامتی، بر اساس تغذيه صحيح، علمی و بازگرداندن تعادل عمومی و جسمي افراد، با اتکا به رژیم درمانی نوین و غذا درمانی طب سنتی در سال 1378 تأسيس

ماهی سالمون کبابی

شنبه, 23 خرداد 1394 07:46

سیب دایت کلینیک زیر مجموعه موسسه پژوهشی طعام اسرار که به عنوان پايه‌گذار روش‌های نوين سلامتی، بر اساس تغذيه صحيح، علمی و بازگرداندن تعادل عمومی و جسمي افراد، با اتکا به رژیم درمانی نوین و غذا درمانی طب سنتی در سال 1378 تأسيس

آلزایمر

شنبه, 23 خرداد 1394 09:37

کاهش توان و عملکرد بدني را که با فرآيند طبيعي پيري و کهولت سن همراه است

 

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است. در نتيجه روز به روز بر تعداد سالمندان افزوده مي شود و اين مسئله، خود باعث شده است که گرايش هاي جديد و متنوعي در علوم مختلف براي رسيدگي به وضعيت سالمندان ايجاد شود. داشتن يک رژيم غذائي متعادل و انجام منظم مجموعه اي از حرکات بدني به حفظ سلامت و وضعيت جسماني سالمندان کمک بسياري کرده و کاهش توان و عملکرد بدني را که با فرآيند طبيعي پيري و کهولت سن همراه است، به تعويق مي اندازد. علاوه بر اين، پيروي از يک رژيم غذائي کنترل شده و متناسب، عامل بسيار مهمي در پيشگيري و درمان انواع بيماري هاي مزمن مثل ناراحتي هاي قلبي - عروقي، آلزايمر و ديگر مشکلات روحي - رواني، اختلالات استخواني و مفصلي و... به شمار مي رود.

  رژيم هاي قابل ارائه توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک به گونه اي تنظيم و طراحي مي شود که ضمن توجه کامل به شرايط بدني سالمندان به لحاظ ميزان مواد مغذي مورد نياز آنها، به پيشگيري و درمان اختلالات موجود نيز توجه دارد.

بدون قدرت جویدن

شنبه, 23 خرداد 1394 09:38

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است

 

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است. در نتيجه روز به روز بر تعداد سالمندان افزوده مي شود و اين مسئله، خود باعث شده است که گرايش هاي جديد و متنوعي در علوم مختلف براي رسيدگي به وضعيت سالمندان ايجاد شود. داشتن يک رژيم غذائي متعادل و انجام منظم مجموعه اي از حرکات بدني به حفظ سلامت و وضعيت جسماني سالمندان کمک بسياري کرده و کاهش توان و عملکرد بدني را که با فرآيند طبيعي پيري و کهولت سن همراه است، به تعويق مي اندازد. علاوه بر اين، پيروي از يک رژيم غذائي کنترل شده و متناسب، عامل بسيار مهمي در پيشگيري و درمان انواع بيماري هاي مزمن مثل ناراحتي هاي قلبي - عروقي، آلزايمر و ديگر مشکلات روحي - رواني، اختلالات استخواني و مفصلي و... به شمار مي رود.

  رژيم هاي قابل ارائه توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک به گونه اي تنظيم و طراحي مي شود که ضمن توجه کامل به شرايط بدني سالمندان به لحاظ ميزان مواد مغذي مورد نياز آنها، به پيشگيري و درمان اختلالات موجود نيز توجه دارد.

بدون قدرت بلع

شنبه, 23 خرداد 1394 09:38

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است

 

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است. در نتيجه روز به روز بر تعداد سالمندان افزوده مي شود و اين مسئله، خود باعث شده است که گرايش هاي جديد و متنوعي در علوم مختلف براي رسيدگي به وضعيت سالمندان ايجاد شود. داشتن يک رژيم غذائي متعادل و انجام منظم مجموعه اي از حرکات بدني به حفظ سلامت و وضعيت جسماني سالمندان کمک بسياري کرده و کاهش توان و عملکرد بدني را که با فرآيند طبيعي پيري و کهولت سن همراه است، به تعويق مي اندازد. علاوه بر اين، پيروي از يک رژيم غذائي کنترل شده و متناسب، عامل بسيار مهمي در پيشگيري و درمان انواع بيماري هاي مزمن مثل ناراحتي هاي قلبي - عروقي، آلزايمر و ديگر مشکلات روحي - رواني، اختلالات استخواني و مفصلي و... به شمار مي رود.

  رژيم هاي قابل ارائه توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک به گونه اي تنظيم و طراحي مي شود که ضمن توجه کامل به شرايط بدني سالمندان به لحاظ ميزان مواد مغذي مورد نياز آنها، به پيشگيري و درمان اختلالات موجود نيز توجه دارد.

بدون تحرک

شنبه, 23 خرداد 1394 09:38

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است

 

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است. در نتيجه روز به روز بر تعداد سالمندان افزوده مي شود و اين مسئله، خود باعث شده است که گرايش هاي جديد و متنوعي در علوم مختلف براي رسيدگي به وضعيت سالمندان ايجاد شود. داشتن يک رژيم غذائي متعادل و انجام منظم مجموعه اي از حرکات بدني به حفظ سلامت و وضعيت جسماني سالمندان کمک بسياري کرده و کاهش توان و عملکرد بدني را که با فرآيند طبيعي پيري و کهولت سن همراه است، به تعويق مي اندازد. علاوه بر اين، پيروي از يک رژيم غذائي کنترل شده و متناسب، عامل بسيار مهمي در پيشگيري و درمان انواع بيماري هاي مزمن مثل ناراحتي هاي قلبي - عروقي، آلزايمر و ديگر مشکلات روحي - رواني، اختلالات استخواني و مفصلي و... به شمار مي رود.

  رژيم هاي قابل ارائه توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک به گونه اي تنظيم و طراحي مي شود که ضمن توجه کامل به شرايط بدني سالمندان به لحاظ ميزان مواد مغذي مورد نياز آنها، به پيشگيري و درمان اختلالات موجود نيز توجه دارد.

پارکینسون

شنبه, 23 خرداد 1394 09:38

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است

 

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است. در نتيجه روز به روز بر تعداد سالمندان افزوده مي شود و اين مسئله، خود باعث شده است که گرايش هاي جديد و متنوعي در علوم مختلف براي رسيدگي به وضعيت سالمندان ايجاد شود. داشتن يک رژيم غذائي متعادل و انجام منظم مجموعه اي از حرکات بدني به حفظ سلامت و وضعيت جسماني سالمندان کمک بسياري کرده و کاهش توان و عملکرد بدني را که با فرآيند طبيعي پيري و کهولت سن همراه است، به تعويق مي اندازد. علاوه بر اين، پيروي از يک رژيم غذائي کنترل شده و متناسب، عامل بسيار مهمي در پيشگيري و درمان انواع بيماري هاي مزمن مثل ناراحتي هاي قلبي - عروقي، آلزايمر و ديگر مشکلات روحي - رواني، اختلالات استخواني و مفصلي و... به شمار مي رود.

  رژيم هاي قابل ارائه توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک به گونه اي تنظيم و طراحي مي شود که ضمن توجه کامل به شرايط بدني سالمندان به لحاظ ميزان مواد مغذي مورد نياز آنها، به پيشگيري و درمان اختلالات موجود نيز توجه دارد.

بستری

شنبه, 23 خرداد 1394 09:39

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است

 

امروزه پيشرفت هاي پزشکي، اقتصادي و اجتماعي سبب افزايش ميزان اميد به زندگي در ميان انسان ها شده است. در نتيجه روز به روز بر تعداد سالمندان افزوده مي شود و اين مسئله، خود باعث شده است که گرايش هاي جديد و متنوعي در علوم مختلف براي رسيدگي به وضعيت سالمندان ايجاد شود. داشتن يک رژيم غذائي متعادل و انجام منظم مجموعه اي از حرکات بدني به حفظ سلامت و وضعيت جسماني سالمندان کمک بسياري کرده و کاهش توان و عملکرد بدني را که با فرآيند طبيعي پيري و کهولت سن همراه است، به تعويق مي اندازد. علاوه بر اين، پيروي از يک رژيم غذائي کنترل شده و متناسب، عامل بسيار مهمي در پيشگيري و درمان انواع بيماري هاي مزمن مثل ناراحتي هاي قلبي - عروقي، آلزايمر و ديگر مشکلات روحي - رواني، اختلالات استخواني و مفصلي و... به شمار مي رود.

  رژيم هاي قابل ارائه توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک به گونه اي تنظيم و طراحي مي شود که ضمن توجه کامل به شرايط بدني سالمندان به لحاظ ميزان مواد مغذي مورد نياز آنها، به پيشگيري و درمان اختلالات موجود نيز توجه دارد.

غذای برتر

شنبه, 23 خرداد 1394 09:39

در رستوران ما بهترین غذاها با بهترین مواد آولیه آماده و در اختیار مشتریان عزیز قرار میگیرد سعی شده با فراهم آوردن محیطی زیبا و مفرح اوقات خوشی برای شما همشهریان عزیز فراهم شود تا بتوانید در کنار خانواده و دوستان اوقات خوشی را سپری نمایید

لذیذ و مقوی

شنبه, 23 خرداد 1394 09:39

در رستوران ما بهترین غذاها با بهترین مواد آولیه آماده و در اختیار مشتریان عزیز قرار میگیرد سعی شده با فراهم آوردن محیطی زیبا و مفرح اوقات خوشی برای شما همشهریان عزیز فراهم شود تا بتوانید در کنار خانواده و دوستان اوقات خوشی را سپری نمایید