پرسنل

خبره گان آماده سازی

یکشنبه, 21 ارديبهشت 813 14:00

آماده سازی در مجموعه های کترینگی بسیار قابل توجه است .دکتر سیب از آنجایی که برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است سعی نموده افراد این قسمت را با دادن آموزشهای کامل و تخصصی در جهت اهداف گروه متخصصین هماهنگ نماید.آماده سازی در محیطی سالم و نسبتا ایزوله انجام میپذیرد.

متخصصین بهداشت

جمعه, 14 -2671 00:00

بهداشت کترینگ از توجه خاصی بهره میبرد.امورات بهداشتی این مرکز علاوه بر اینکه تحت نظارت مرکز بهداشت مربوطه میباشد،توسط دونفر پرسنل که یک نفر کارشناس بهداشت عمومی سرکار خانم شایگان از نظر بهداشت عمومی و یک نفر کارشناس تغذیه  سرکار خانم قدیمی از نظر بهداشت مواد غذایی بازرسی و کنترل میگردد.

متبحرین حمل و سرو

جمعه, 14 -2671 00:00

دکتر سیب علاوه بر تدابیر بهداشتی در موضوع حمل غذا به سازمان سفارش دهنده توجه بیشتری نیز به پرسنل متصدی حمل داشته است.این افراد کاملا آموزشهای لازم را دیده اند.این آموزشها شامل موارد بهداشتی،اخلاق،و اهمیت غذای سالم و مدیریت زمان بوده است.

متخصصین تغذیه

پنج شنبه, 25 ارديبهشت 813 03:07

متخصصین تغذیه طعام اسرار که متشکل از یک تیم 20 نفره متخصص در گروههای مختلف تغذیه میباشند .

مدیریت کترینگ دکتر سیب توسط آقای دکتر نیک پور متخصص تغذیه و فیزیولژیورزش انجام میشود.مدیریت ایشان تحت نظارت هیئت مدیره طعام اسرار میباشد