متخصصین پخت

جمعه, 14 -2671 00:00 نوشته شده توسط 

دپارتمان پخت دکترسیب شامل گروه اتاق فکر و گروه پخت میباشند.

گروه اتاق فکر متشکل از مدیر طعام اسرار ،مدیر کترینگ ،مدیر رژیمی کالاو هد شف دکتر سیب آقای عمادی میباشد. گروه پخت شامل هد شف آقای عمادی و کمک ایشان آقای خادمی است که بر تمامی امور نظارت دقیق دشته و کلیه اهداف گروه متخصصین را در پروسه پخت پیاده سازی میکنند.

دکتر سیب

به سایت ما خوش آمدید

محتوای بیشتر در این بخش: « خبره گان آماده سازی