مدیریت پیشرفته کترینگی

جمعه, 14 -2671 00:00 نوشته شده توسط 

مدیریت کترینگ دکتر سیب توسط آقای دکتر نیک پور متخصص تغذیه و فیزیولژیورزش انجام میشود.مدیریت ایشان تحت نظارت هیئت مدیره طعام اسرار میباشد


دکتر سیب

به سایت ما خوش آمدید