متخصصین تغذیه

پنج شنبه, 25 ارديبهشت 813 03:07 نوشته شده توسط 

متخصصین تغذیه طعام اسرار که متشکل از یک تیم 20 نفره متخصص در گروههای مختلف تغذیه میباشند .

متخصصین تغذیه طعام اسرار که متشکل از یک تیم 20 نفره متخصص در گروههای مختلف تغذیه میباشند ،وظیفه نظارت ،برنامه ریزی،و اجرای موارد تغذیه ای و تخصصی دکترسیب را بعهده دارند.

دکتر سیب

به سایت ما خوش آمدید