متخصصین بهداشت

جمعه, 14 -2671 00:00 نوشته شده توسط 

بهداشت کترینگ از توجه خاصی بهره میبرد.امورات بهداشتی این مرکز علاوه بر اینکه تحت نظارت مرکز بهداشت مربوطه میباشد،توسط دونفر پرسنل که یک نفر کارشناس بهداشت عمومی سرکار خانم شایگان از نظر بهداشت عمومی و یک نفر کارشناس تغذیه  سرکار خانم قدیمی از نظر بهداشت مواد غذایی بازرسی و کنترل میگردد.

دکتر سیب

به سایت ما خوش آمدید

محتوای بیشتر در این بخش: متخصصین تغذیه »